25. maalis, 2019

Oppivelvollisuuden nostaminen on järjetöntä

 

 

Toiselle asteelle eli lukioon ja ammattikoulutukseen menee n. 95 % nuorista. Nyt olemme huolissamme siitä 5 prosentista, mikä on n. 3700 nuorta.

Olemmeko tosissamme ehdottamassa koko systeemin muutosta viiden prosentin takia?

Nuo viisi prosenttia edustavat juuri niitä nuoria, jotka eivät syystä tai toisesta todellakaan viihdy koulussa. Nyt esitetty keino on pakkotoimenpide.

Jos lapsi ei syö ja asia on menossa jo vakavampaan suuntaan ja tarvitaan apua, tulisiko mieleen pakottaa hänet syömään?

Nämä nuoret tarvitsevat jotain muuta kuin koulupakkoa. Joka päivä jää Suomessa 7-8 nuorta työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveysdiagnoosilla. Yksi luetelluista syistä on oppimisvaikeudet. Nuori siis sairastuu mieleltään, kun ei opi. Kolme vuotta lisää koulua on pahin mahdollinen ratkaisu.

Maailma muuttuu myös suuntaan, jossa uusia ammatteja tulee ja menee. Ilkka Paanasen Hive-koulu vaatii vain peruskoulututkinnon ja 18-vuoden iän sekä loogisen ajattelun taidot. Kolmessa vuodessa olet koodaaja.

 Uskon, että vastaavia kouluja, joissa haetaan muuta kuin koulussa opittuja taitoja, tulee myös tulevaisuudessa. Tarvitaan ketteriä ratkaisuja uusiin työelämän tarpeisiin.

 Maailma on menossa aivan eri suuntaan kuin pakkokoulutus kaikille 19 vuoteen asti. Se olisi Suomelle askel taaksepäin. Se olisi osoitus, ettemme ole mukana yhteiskunnan muutoksessa.

 

Maarit Korhonen

luokanopettaja (kok)